Engångsbehandling mot endoparasiter

Regelbunden avmaskning ingår i god vård av husdjurens hälsa. Hur ofta behandlingar ska ges beror på hur hunden eller katten lever. Drontal-seriens avmaskningsmedel är läkemedel som visat sig vara kliniskt effektiva behandlingar mot alla relevanta rundmaskar och bandmaskar hos hundar och katter i Finland. Finns receptfritt på apotek.

Avmaskningsbehandling ingår i husdjurens välbefinnande

Med endoparasiter avses oftast inälvsmask hos hund eller katt. Maskarna delas in i två huvudgrupper: rundmaskar och bandmaskar.

Om ett djur har symtom som tyder på maskinfektion ska kontakt med veterinär tas. En inälvsmaskinfektion kan bekräftas exempelvis med ett avföringsprov. Symtomen är svåra att upptäcka eftersom infektionen ofta är symtomfri hos vuxna djur. Det är särskilt viktigt att se till att behandla valpar, unga djur och honor som ska betäckas eller är dräktiga mot endoparasiter. Unga djur kan ha följande symtom:

  • Torr, glanslös och tovig päls
  • Hosta och oförklarliga inflammationer
  • Putande mage
  • Diarré, avmagring
  • Diffusa kräkningar
  • Stor matlust

Viktiga målgrupper

Hundvalpar ska avmaskas vid 2, 4, 6, 8 och 12 veckors ålder och därefter med en månads mellanrum fram till 6 månaders ålder. Honhundar ska avmaskas före betäckning, ungefär dräktighetsdag 42 och samtidigt med valparna eller enligt veterinärens anvisningar. Dronbits och Drontal comp. forte vet tabletter får inte användas till hundar under första och andra tredjedelen av dräktigheten.

Kattungar ska avmaskas från och med 3 veckors ålder med 2 veckors mellanrum till och med avvänjningen och därefter med en månads mellanrum fram till 6 månaders ålder. Honkatter ska avmaskas före betäckning, en vecka före beräknad nedkomst samt samtidigt med första endoparasitbehandlingen av kattungarna när ungarna är 3 veckor gamla. Drontal vet lämpar sig inte för kattungar under 6 veckor.

Behandling av inälvsmask behövs regelbundet eftersom behandlingen endast dödar de parasiter som djuret just då har. Nya maskinfektioner förebyggs bäst med en ren miljö. Avföring från djur ska uppsamlas från vägar och gårdsplaner och kattsanden ska bytas och lådan rengöras, likaså ska liggunderlagen bytas eller tvättas noga. God hygien är viktig eftersom parasiternas ägg kan vara smittsamma upp till flera år.

Avmaskning 2 gånger per år

Hur ofta behandlingar mot maskar ska ges beror på hur hunden eller katten lever. En allmän anvisning för avmaskning hos hund och katt är två gånger per år och alltid när inälvsmaskar upptäcks. Hundar och katter som rör sig fritt utomhus behöver behandling oftare. En del parasiter kan även smitta mellan djur och människor och därför ska särskilt barnfamiljer behandla sina husdjur regelbundet mot parasiter. Inälvsmaskar kan nedsätta effekten av vacciner och därför rekommenderas att de behandlas cirka två veckor före vaccinationer. Drontal-serien ger en effektiv engångsbehandling mot alla viktiga inälvsmaskar hos såväl katter som hundar. De finns receptfritt på apotek i behändiga förpackningar med två tabletter.

På vår webbplats kan du beställa påminnelsetjänst för avmaskning hos husdjur till din e-post. >> 

Se närmare anvisningar om användning och dosering av produkten direkt på förpackningen.

Läs bipacksedeln här:

Dronbits tabl. och Drontal® comp. Forte vet. tabl.: Febantel, pyrantelembonat, prazikvantel. För behandling av rundmaskar och bandmaskar hos hund. Skall ej användas under de två första tredjedelarna av dräktigheten. Drontal® vet. tabl.: Pyrantelembonat, prazikvantel. För behandling av rundmaskar och bandmaskar hos katt. Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor. Droncit® vet. tabl.: Prazikvantel. För behandling av bandmaskar hos hund och katt. Welpan® vet. oral suspension: Febantel, pyrantel. För behandling av rundmaskar hos hundvalpar och högst ett år gamla hundar. Marknadsförs av Orion Pharma Eläinlääkkeet.

Läs bipacksedeln före användning.

Dronspot kissalle

Dronspot paikallisvaleluliuos on kissan matolääke, ilman taistelua tableteista. Apteekista ilman reseptiä.

Lue lisää

Dronbits koiralle

Dronbits lihanmakuiset tabletit tehoavat kerta-annoksena koiran pyörö- ja heisimatoihin.

Lue lisää

Tuotteet

Drontal-tuotteet kissojen ja koirien madotukseen. Apteekeista ilman reseptiä.

Lue lisää